ΕΠΙΚΑΙΡΑ

Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο για τον Οπτικοακουστικό και Κινηματογραφικό  Γραμματισμό διοργανώνει το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων διοργανώνει στις 29, 30 και 31 Μαρτίου 2024 στα Χανιά το 1ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή με τίτλο “Οπτικοακουστικός & Κινηματογραφικός Γραμματισμός. Θέαση – Κριτική προσέγγιση – Δημιουργία”.

Σκοπός του Συνεδρίου είναι η αποτύπωση της δυναμικής σχέσης Οπτικοακουστικών Τεχνών και Εκπαίδευσης διαμέσου της καταγραφής των θεωρητικών τάσεων και της ανάδειξης των πρακτικών εφαρμογών του οπτικοακουστικού και κινηματογραφικού γραμματισμού στο σύγχρονο σχολείο και της ανάδειξης των πρακτικών συνεργασίας και συν-δημιουργίας της τυπικής εκπαίδευσης (εκπαιδευτική κοινότητα) και της άτυπης εκπαίδευσης (φορείς οπτικοακουστικών τεχνών και δημιουργοί οπτικοακουστικών προϊόντων).

Στις εργασίες του Συνεδρίου συμμετέχουν ακαδημαϊκοί, επιστήμονες-ερευνητές, καλλιτέχνες-δημιουργοί, επαγγελματίες του χώρου της οπτικοακουστικής έκφρασης, στελέχη της εκπαίδευσης, εκπαιδευτικοί και φοιτητές, καθώς και κάθε ενδιαφερόμενος/η που θέλει να συμβάλλει σε ένα γόνιμο προβληματισμό σε σχέση με τη θεματολογία του Συνεδρίου. Στα πλαίσια του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν διάφορες δραστηριότητες, όπως κεντρικές ομιλίες, προφορικές εισηγήσεις -δια ζώσης και σύγχρονες εξ αποστάσεως- (ερευνητικές μελέτες και διδακτικές εφαρμογές), στρογγυλές τράπεζες και βιωματικά εργαστήρια. Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί με την συνεργασία, την συμμετοχή και την υποστήριξη κορυφαίων φορέων της εκπαίδευσης, του κινηματογράφου και του πολιτισμού ευρύτερα.

Οι υποψήφιοι εισηγητές/τριες (των προφορικών ανακοινώσεων) και οι υποψήφιοι/ες εμψυχωτές/τριες των εργαστηρίων που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Συνέδριο, θα πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα-περίληψη έως 18 Φεβρουαρίου 2024 στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

Για προφορικές εισηγήσεις https://forms.gle/GXAp9LBynEF5TYWA6
Για βιωματικά δια ζώσης εργαστήρια https://forms.gle/YmXWWuBEvvcvbKAo6

Θεματικές Κατηγορίες του Συνεδρίου:

Θεωρητικές προσεγγίσεις και ερευνητικές μελέτες στον χώρο του οπτικοακουστικού και κινηματογραφικού γραμματισμού |Η Παιδαγωγική και η Διδακτική των Οπτικοακουστικών Μέσων.

Θέαση και κατανάλωση οπτικοακουστικών προϊόντων | Η προσέγγιση κινηματογραφικών προϊόντων (κινηματογραφικοί κώδικες -τεχνικοί και πολιτιστικοί, η ματιά του θεατή, οι προθέσεις του δημιουργού).

Οπτικοακουστική έκφραση και κριτικός γραμματισμός | Τα οπτικοακουστικά προϊόντα ως εργαλεία ανάπτυξης κριτικού γραμματισμού και εκδήλωσης κριτικής στάσης.

Οι οπτικοακουστικές παραγωγές στο σχολικό περιβάλλον | Οι μαθητές/τριες παραγωγοί οπτικοακουστικών προϊόντων (αφηγηματικές ταινίες, animation, ντοκιμαντέρ, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές, φωτογραφία, οπτικοακουστικές διαφημίσεις,  ψηφιακές δημιουργίες).

Στοχοθετώντας τον οπτικοακουστικό γραμματισμό | Διδακτικές προτάσεις και διδακτικές εφαρμογές με τη συνέργεια των οπτικοακουστικών προϊόντων και επιδίωξη την επίτευξη βημάτων προς τον οπτικοακουστικό γραμματισμό.

Καινοτόμες διδακτικές προσεγγίσεις/διδασκαλίας γνωστικών αντικειμένων με στοιχεία οπτικοακουστικής έκφρασης και καινοτόμες δράσεις διάχυσης των Οπτικοακουστικών Τεχνών στις καθημερινές διδακτικές δραστηριότητες του σχολείου | Διδακτικές προτάσεις που προάγουν τη συνέργεια γνωστικών αντικειμένων (μαθημάτων) και των οπτικοακουστικών τεχνών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Διδακτικές προσεγγίσεις που αξιοποιούν τα οπτικοακουστικά προϊόντα ως διδακτικά μέσα.

Διδακτικές εφαρμογές με διαθεματικό χαρακτήρα, που προάγουν την αξιοποίηση των οπτικοακουστικών τεχνών στο σχολικό πρόγραμμα | Συνάντηση/σύζευξη της οπτικοακουστικής έκφρασης με άλλες μορφές έκφρασης (Μουσική, Εικαστικά, Λογοτεχνία, Θέατρο, Κινητικές Τέχνες κ.ά.).

Οπτικοακουστική έκφραση και εκπαιδευτική πολιτική | Μοντέλα εισαγωγής της οπτικοακουστικής έκφρασης στα Προγράμματα Σπουδών, σχολικά εγχειρίδια, Παραπρόγραμμα, παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, επιμόρφωση εκπαιδευτικών κ.ά).

Συνεργασία σχολείου, φορέων οπτικοακουστικής έκφρασης και δημιουργών οπτικοακουστικών προϊόντων | Φεστιβάλ, κινηματογραφικές λέσχες, μουσεία, εκπαιδευτικά προγράμματα, δίκτυα εκπαιδευτικών, διδακτικές επισκέψεις σε χώρους οπτικοακουστικού πολιτισμού, προσκλήσεις δημιουργών στο σχολείο, συν-οργάνωση δράσεων, επικοινωνία της σχολικής κοινότητας με την καλλιτεχνική παραγωγή κ.ά.

Μορφές παρέμβασης που αξιοποιούν τις οπτικοακουστικές τέχνες ως εργαλείο ισχυροποίησης των δεσμών του σχολείου με την τοπική κοινότητα |Καινοτόμες δράσεις διάχυσης των οπτικοακουστικών τεχνών μέσα από ποικίλες σχολικές δράσεις και δραστηριότητες. Φεστιβάλ και διαγωνισμοί μαθητικών οπτικοακουστικών προϊόντων. Εκδηλώσεις ανοιχτές στην τοπική κοινωνία.

Οπτικοακουστικές Σπουδές και Επιμόρφωση | Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση, Σπουδές στον ιδιωτικό χώρο, οπτικοακουστικά εργαστήρια, επιμορφωτικά προγράμματα, επιμόρφωση εκπαιδευτικών

Οπτικοακουστικές Τέχνες Πολιτειότητα και Ενσυναίσθηση |Ανάπτυξη-εκδήλωση Συναισθηματικής Νοημοσύνης, μελέτη μορφών πολιτικής και κοινωνικής δράσης, προσέγγιση κοινωνικών ζητημάτων.

Οπτικοακουστικές Τέχνες και διαπολιτισμική εκπαίδευση | Οι οπτικοακουστικές τέχνες ενισχυτικές της πρόσβασης και της συμμετοχής στο εκπαιδευτικό σύστημα ομάδων πληθυσμού με γλωσσικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες. Προσέγγιση της ετερότητας μέσα από οπτικοακουστική έκφραση και την αισθητική εμπειρία.

Οπτικοακουστικές Τέχνες και διαφοροποιημένη διδασκαλία-συμπεριληπτική εκπαίδευση | Ο ρόλος των οπτικοακουστικών τεχνών και της δημιουργικής έκφρασης στην διαφοροποιημένη διδασκαλία, στην ειδική αγωγή και στην συμπεριληπτική εκπαίδευση.

Οπτικοακουστική δημιουργία και νέες τεχνολογίες | Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη δημιουργία, πρόσβαση και προσέγγιση της οπτικοακουστικής δημιουργίας. Oπτικοακουστική έκφραση και ψηφιακά εργαλεία, νέες μορφές οπτικοακουστικής έκφρασης, ψηφιακές δημιουργίες

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο https://chaniafilmfestival.com/oakg/

Κατερίνα Σιδηροπούλου

Οι πρώτες ταινίες ήταν τα κλασικά κινούμενα σχέδια της Disney. Έπειτα ήρθε η «Ελισάβετ» και τότε μπήκε δειλά στον κόσμο του κινηματογράφου. Ώσπου, στο πανεπιστήμιο ήρθε ο καλός βωβός κινηματογράφος και άλλα αριστουργήματα της έβδομης τέχνης. Και κάπως έτσι, ξεκίνησε ο κινηματογραφικός της εθισμός!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *